Bevrijd van grenzen

Klik hier om direct naar de videostudie te gaan. Het Hebreeuwse woord voor Egypte, Mitsrajim, betekent zoiets als ‘land van benauwdheid’, ‘angstland’, of ‘begrenzing’. De videostudie van vandaag gaat over een woord dat hier nauw mee verbonden is.

Read more Bevrijd van grenzen

Lam

Klik hier om direct naar de videostudie te gaan. Het is volgende week Pesach, het feest van de uittocht uit de slavernij uit Egypte. In de videostudie van vandaag bespreek ik het woord sèh, lam, omdat dit dier een grote rol speelt in de nacht van de uittocht. Bij mijn studie van dit woord kwam…

Read more Lam

Lofzang

Klik hier om direct naar de videostudie te gaan. Vandaag begin ik de videostudie met een vers uit Psalm 100. Hier de Willibrordvertaling 1975: Treedt zijn poorten in met een danklied, gaat met lofzang zijn voorhoven binnen, looft Hem, zegent zijn naam. De studie van vandaag gaat over het woord tehiláh, roem. Van dit woord…

Read more Lofzang

Hoop

Klik hier om direct naar de videostudie te gaan. De woordstudie van vandaag is een verzoeknummer. Enige tijd geleden mailde iemand mij of ik eens een filmpje over het woord ‘Tikwah’, hoop, wilde maken. Het kan geen toeval zijn dat ik juist het boek Ontmoeting in Jeruzalem van Derek Prince en Lydia Prince-Christensen had gelezen.…

Read more Hoop

Je mag gehoord worden.

Originally posted on elskevahl.com:
Klik hier om direct naar de videostudie te gaan. “Je mag gehoord worden.” Als je om je heen kijkt, lijkt het er misschien op dat er niet veel mensen zijn die deze aanmoediging nodig hebben. Weinig mensen nemen een blad voor hun mond. Toch geloof ik dat er ook mensen zijn, die…

Read more Je mag gehoord worden.

In de gaten houden

Klik hier om direct naar de woordstudie te gaan. Het woord shoer komt niet heel veel voor in de bijbel. Vaak heeft het de betekenis van een afstand bekijken. De eerste keer dat dit woord gebruikt wordt, gaat het over Bileam, die het volk Israël beziet en het niet kan vervloeken.

Read more In de gaten houden

Wijs of dwaas?

Klik hier om direct naar de woordstudie te gaan. Het Hebreeuwse woord peti wordt meestal vertaald met ‘onverstandige’ of ‘onnozele’. In één van de verzen die ik in deze woordstudie bespreek, roepen Vrouwe Wijsheid en Vrouwe Dwaasheid beiden om de aandacht van de onnozele. Aan hem de keus.

Read more Wijs of dwaas?

Leven of dood

Klik hier om direct naar de videostudie te gaan. De videostudie gaat vandaag over het woord ‘dám’, bloed. Het is een woord dat veel voorkomt in de bijbel. Ik was benieuwd of het bij ‘bloed’ om leven gaat, of om dood. Kijk hier mee naar wat ik vond.

Read more Leven of dood

Inzicht

Klik hier om direct naar de videostudie te gaan. Het plaatje hierboven staat voor het gevoel dat je hebt als je ineens een goed idee hebt of als je ineens iets snapt wat je eerder niet snapte. Het is een heel prettig gevoel dat je kan overkomen tijdens een les of een lezing of tijdens een…

Read more Inzicht

Verblijd je!

Klik hier om direct naar de videostudie te gaan. Toen ik zo’n achttien jaar geleden belijdenis deed, kreeg ik als tekst Filippenzen 4 vers 4 en 5 mee. Verblijdt u in de Here te allen tijde! Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u! Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. De Here is nabij. Het klinkt misschien gek: zo’n gebod of aansporing om je te…

Read more Verblijd je!