Het land beërven

Klik hier om direct naar de videostudie te gaan. De scheiding tussen het tweestammenrijk en het tienstammenrijk wordt in Richteren 1 al zichtbaar, lang voordat de scheuring werkelijkheid wordt in 1 Koningen 12. In de video van vandaag laat ik zien, dat Gods trouw aan alle twaalf stammen in dit hoofdstuk al zichtbaar is. Over…

Read more Het land beërven

koning in Jeruzalem

Klik hier om direct naar de videostudie te gaan. We beginnen deze week aan een serie studies vanuit het bijbelboek Richteren. In Richteren 1 vers 7 komen we een bijzonder wrede koning tegen. Waarschijnlijk is hij dezelfde koning als in Jozua 10 vers 1. Met zijn naam is een grapje uitgehaald. Deze Adoni Bezek sterft…

Read more koning in Jeruzalem

Simchat Tora en aarden vaten

Klik hier om direct naar de videostudie te gaan. Deze week lezen we de laatste sidra van de Tora: Wezot haberachá’, dit is de zegen. Zondag is het Simchat Tora, Vreugde der Wet en dan begint de lezing weer opnieuw bij Genesis. In het bijbelse denken wordt de Tora gezien als een schat. Ik vond…

Read more Simchat Tora en aarden vaten

majim chajim – levend water

Klik hier om direct naar de videostudie te gaan. Deze video begin ik met een tekst uit Johannes en ik eindig met Openbaringen. Dat doe ik niet vaak. In het Johannesevangelie en ook in de laatste hoofdstukken van Openbaringen speelt water, levend water een belangrijke rol. Aan het einde van de video verwijs ik naar…

Read more majim chajim – levend water

watervloed

Klik hier om direct naar de videostudie te gaan. De studie van vandaag gaat over de oervloed of watervloed waar in Genesis 1 al over gesproken wordt. Maar de studie gaat vooral over Degene die er al was vóór de oervloed. Bekijk de video hier.

Read more watervloed

geplant aan waterstromen

Klik hier om direct naar de videostudie te gaan. De video van vorige week ging over ‘planten’. Het Hebreeuws kent nóg een woord voor ‘planten’ en dat woord komt alleen in overdrachtelijke zin voor: een volk of een individu wordt vergeleken met een boom die geplant is aan waterstromen. In deze video gaan we alle…

Read more geplant aan waterstromen

Selah

Klik hier om direct naar de videostudie te gaan. Vandaag, op verzoek, een bespreking van het woord selah. We komen dit woord alleen tegen in de Psalmen en in Habakuk. Bekijk hier de video.

Read more Selah