Je mag gehoord worden.

Originally posted on elskevahl.com:
Klik hier om direct naar de videostudie te gaan. “Je mag gehoord worden.” Als je om je heen kijkt, lijkt het er misschien op dat er niet veel mensen zijn die deze aanmoediging nodig hebben. Weinig mensen nemen een blad voor hun mond. Toch geloof ik dat er ook mensen zijn, die…

Read more Je mag gehoord worden.

In de gaten houden

Klik hier om direct naar de woordstudie te gaan. Het woord shoer komt niet heel veel voor in de bijbel. Vaak heeft het de betekenis van een afstand bekijken. De eerste keer dat dit woord gebruikt wordt, gaat het over Bileam, die het volk Israël beziet en het niet kan vervloeken.

Read more In de gaten houden

Wijs of dwaas?

Klik hier om direct naar de woordstudie te gaan. Het Hebreeuwse woord peti wordt meestal vertaald met ‘onverstandige’ of ‘onnozele’. In één van de verzen die ik in deze woordstudie bespreek, roepen Vrouwe Wijsheid en Vrouwe Dwaasheid beiden om de aandacht van de onnozele. Aan hem de keus.

Read more Wijs of dwaas?

Leven of dood

Klik hier om direct naar de videostudie te gaan. De videostudie gaat vandaag over het woord ‘dám’, bloed. Het is een woord dat veel voorkomt in de bijbel. Ik was benieuwd of het bij ‘bloed’ om leven gaat, of om dood. Kijk hier mee naar wat ik vond.

Read more Leven of dood

Inzicht

Klik hier om direct naar de videostudie te gaan. Het plaatje hierboven staat voor het gevoel dat je hebt als je ineens een goed idee hebt of als je ineens iets snapt wat je eerder niet snapte. Het is een heel prettig gevoel dat je kan overkomen tijdens een les of een lezing of tijdens een…

Read more Inzicht

Verblijd je!

Klik hier om direct naar de videostudie te gaan. Toen ik zo’n achttien jaar geleden belijdenis deed, kreeg ik als tekst Filippenzen 4 vers 4 en 5 mee. Verblijdt u in de Here te allen tijde! Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u! Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. De Here is nabij. Het klinkt misschien gek: zo’n gebod of aansporing om je te…

Read more Verblijd je!

Helden

Klik hier om direct naar de videostudie te gaan. In de woordstudie over het woord cházaq, sterk zijn, komen we verschillende bijbelse helden tegen. We beginnen bij Daniël. Daniël kreeg het gebod om sterk te zijn en terwijl er tegen hem gesproken werd, werd hij gesterkt. Woorden kunnen ons sterk maken. In de eerste plaats…

Read more Helden