Koppigheid

Klik hier om direct naar de videostudie te gaan. De mussareigenschap van deze week is ‘koppigheid’. In Deuteronomium 10:16 wordt ‘hard van nek zijn’ in verband gebracht met een onbesneden hart. Bekijk hier de video over het woord qásháh, hard, moeilijk zijn.

Read more Koppigheid

Vrijgevigheid

Klik hier om direct naar de videostudie te gaan. Waar de vorige studie ging over gierigheid, gaat deze studie over de Mussar-eigenschap nedivut, vrijgevigheid. Veel plezier met deze studie!

Read more Vrijgevigheid

Gierigheid

Klik hier om direct naar de videostudie te gaan. Het woordje qámats komt weinig voor in de Hebreeuwse bijbel, maar het is de oorsprong van het modernere woord kamtzan, gierigaard. Het heeft te maken met het sluiten van je hand en van je hart. Bekijk hier de video.

Read more Gierigheid

Met tranen zaaien

Klik hier om direct naar de videostudie te gaan. Om te kunnen oogsten, moet je eerst zaaien. Maar zaad is kostbaar en de oogst laat soms lang op zich wachten. Bekijk hier de videostudie van het woord Mèshèkh, een woord dat slechts twee maal voorkomt in de Hebreeuwse Bijbel.

Read more Met tranen zaaien

Verdriet

Klik hier om direct naar de videostudie te gaan. Vandaag een studie over het Hebreeuwse woord ‘atsábh, één van de woorden voor ‘bedroefd zijn’.

Read more Verdriet

Vroeg opstaan

Klik hier om direct naar de videostudie te gaan. De eigenschap waar deze video over gaat, is ‘ijver’. De vorige video ging over luiheid. Als we in de bijbel kijken, kan er ook verkeerde ijver bestaan. Bekijk hier de video.

Read more Vroeg opstaan

Luiheid

Klik hier om direct naar de videostudie te gaan. De video van vandaag gaat over ‘atsláh, luiheid. Een woord dat weinig voorkomt in de Tenach, maar waar veel over te vertellen is.

Read more Luiheid

Eer

Klik hier om direct naar de videostudie te gaan. De eigenschap kábhod, eer, kan werken als een tegengif bij de eigenschap mishpát, oordeel. Leer er meer over in deze videostudie over kábhod.

Read more Eer

Oordeel

Klik hier om direct naar de videostudie te gaan. De mussareigenschap van deze video is ‘oordeel’. Ik bespreek het woord mishpát.

Read more Oordeel

Vertrouwen

Klik hier om direct naar de videostudie te gaan. Vandaag gaat de studie over de karaktereigenschap bitachon, vertrouwen. Bitachon is een tegengif tegen verschillende negatieve middoth, zoals angst of ongeduld.

Read more Vertrouwen