Verdriet

Klik hier om direct naar de videostudie te gaan. Vandaag een studie over het Hebreeuwse woord ‘atsábh, één van de woorden voor ‘bedroefd zijn’.

Read more Verdriet

Vroeg opstaan

Klik hier om direct naar de videostudie te gaan. De eigenschap waar deze video over gaat, is ‘ijver’. De vorige video ging over luiheid. Als we in de bijbel kijken, kan er ook verkeerde ijver bestaan. Bekijk hier de video.

Read more Vroeg opstaan

Luiheid

Klik hier om direct naar de videostudie te gaan. De video van vandaag gaat over ‘atsláh, luiheid. Een woord dat weinig voorkomt in de Tenach, maar waar veel over te vertellen is.

Read more Luiheid

Eer

Klik hier om direct naar de videostudie te gaan. De eigenschap kábhod, eer, kan werken als een tegengif bij de eigenschap mishpát, oordeel. Leer er meer over in deze videostudie over kábhod.

Read more Eer

Oordeel

Klik hier om direct naar de videostudie te gaan. De mussareigenschap van deze video is ‘oordeel’. Ik bespreek het woord mishpát.

Read more Oordeel

Vertrouwen

Klik hier om direct naar de videostudie te gaan. Vandaag gaat de studie over de karaktereigenschap bitachon, vertrouwen. Bitachon is een tegengif tegen verschillende negatieve middoth, zoals angst of ongeduld.

Read more Vertrouwen

Geduld

Klik hier om direct naar de videostudie te gaan. De studie van vandaag gaat over de eigenschap ‘geduld’. In het Hebreeuws betekent ‘èrèkh ‘apajiem traag tot boosheid.

Read more Geduld

Dankbaarheid

Klik hier om direct naar de videostudie te gaan. Het begrip dankbaarheid wordt in de mussar Hakárát Hatobh genoemd. Letterlijk betekent dit ‘het erkennen van het goede’. Deze videostudie gaat over het eerste woord van deze woordgroep, hakáráh.

Read more Dankbaarheid

Morren

Klik hier om direct naar de videostudie te gaan. Deze week staat de eigenschap ‘ondankbaarheid’ centraal. We bestuderen het bijbelwoord ‘loen’ dat zowel overnachten als morren betekent.

Read more Morren

Vreugde

Klik hier om direct naar de videostudie te gaan. De derde studie in de mussarserie. Deze keer de eigenschap simcháh, vreugde.

Read more Vreugde