(on)vruchtbaar

Klik hier om direct naar de videostudie te gaan. Veel grote figuren in de bijbel zijn geboren uit een onvruchtbare vrouw. Zo ook Simson in Richteren 13. Bekijk hier de video over ‘áqár, onvruchtbaar. Nota bene: Voor personen die ongewenst kinderloos zijn kan dit een gevoelige video zijn. Ik wil met deze video niet suggereren…

Read more (on)vruchtbaar

Efraïm en Manasse

Klik hier om direct naar de video te gaan. Al is er slechts een klein verschil in uitspraak, toch begrijpen de broederstammen Efraïm en Manasse elkaar niet meer in Richteren 12. Bekijk de video over tsá’aq, (samen)roepen.

Read more Efraïm en Manasse

Jefta en zijn dochter

Klik hier om direct naar de videostudie te gaan. Weinig bijbelverhalen zijn zo bevreemdend als de geschiedenis van Jefta en zijn dochter in Richteren 11. In de video van vandaag bespreek dit gedeelte. Wat mij verraste is een verband met Laban en zijn dochters. Jefta, hij die opent, doet zijn mond op een verkeerde manier…

Read more Jefta en zijn dochter

(op) tijd

Klik hier om direct naar de videostudie te gaan. ‘Tijd’ is een belangrijk begrip in de bijbel en in het bijbelse denken. Vandaag is het Poerim, het Lotenfeest. Het is gebruikelijk om bij de aanvang van Poerim de complete Estherrol of het bijbelboek Esther te lezen. Want als je je in deze tijd in diep…

Read more (op) tijd

leeg

Klik hier om direct naar de videostudie te gaan. Dan zegt hij: Ik zal teruggaan naar mijn huis, waar ik uit weggegaan ben; en wanneer hij komt, vindt hij het leeg, geveegd en opgeruimd (Mattheüs 12:44). Bekijk hier de video over het woord réjq, leeg.

Read more leeg

roepen om hulp

Klik hier om direct naar de videostudie te gaan. Het refrein van Richteren wordt in hoofdstuk 10 onderbroken. God reageert niet direct met redding op de roep van het volk – totdat het Hem pijn doet aan Zijn hart. Bekijk de video over zá’aq, roepen.

Read more roepen om hulp

hoofdschedel

Klik hier om direct naar de videostudie te gaan. Het woord goelgolet, hoofdschedel, komt twaalf maal voor in de Hebreeuwse bijbel. In deze studie bestuderen we dit woord, waarin we Golgotha herkennen. Ook de ronde steen komt in deze studie, als een verrassing, voorbij.

Read more hoofdschedel

trouweloos

Klik hier om direct naar de videostudie te gaan. In Richteren 9 vers 20 waarschuwt Jotam voor het vuur dat Avimelech zal uitgaan. Een paar verzen verderop is het zo ver. Het koningschap dat met ontrouw begon gaat van kwaad tot erger. Bekijk hier de video over bágad, trouweloos handelen.

Read more trouweloos

Een zwalkende koning

Klik hier om direct naar de videostudie te gaan. In Richteren 9 wordt de zwalker of zwever Avimelech koning. Hoe kan het dat zijn volk zich zo graag door hem laat overheersen? Volgens het verhaal komt dat doordat ze ontrouw zijn aan hun ware bevrijder. Bekijk hier de video over noe’a, zwalken.

Read more Een zwalkende koning

moe

Klik hier om direct naar de videostudie te gaan. De strijders van Gideon zijn uitgeput. We bestuderen het woord ‘ájéph, moe, uitgeput in deze video.

Read more moe