(te) veel denken

Klik hier om direct naar de videostudie te gaan. Deze week lezen we Richteren 5, het Lied van Deborah. Deborah verklaart waarom niet alle stammen meestreden tegen koning Javien en zijn aanvoerder Sisera: ze dachten te veel na. Bekijk hier de video over chéqèr, onderzoeken.

Read more (te) veel denken

een rumoerige menigte

Klik hier om direct naar de videostudie te gaan. Vandaag bespreek ik het woord hámon. Het betekent geluid, menigte, rumoer. Voor mezelf vertaal ik het met ‘gedoe’. Je kan je bedreigd voelen door hámon. Het woord houdt verband met Haman, de grootste bedreiger van het Joodse volk. In Richteren 4 slaat de hámon op de…

Read more een rumoerige menigte

vet

Klik hier om direct naar de videostudie te gaan. In Richteren 3 wordt de omvang van koning Eglon, ‘stiertje’ flink uitgemeten. Deze video gaat over chélèbh, vet, en over wat dat met je hart doet.

Read more vet

Land van vrijheid

Klik hier om direct naar de videostudie te gaan. Het volk Israël is veertig jaar onderweg geweest naar het beloofde land, een land van vrijheid. Het is bevrijd van slavernij. Eenmaal aangekomen in het land, wordt die vrijheid al snel en herhaaldelijk opgegeven. Het patroon dat in Richteren 2 wordt omschreven is een patroon dat…

Read more Land van vrijheid

Het land beërven

Klik hier om direct naar de videostudie te gaan. De scheiding tussen het tweestammenrijk en het tienstammenrijk wordt in Richteren 1 al zichtbaar, lang voordat de scheuring werkelijkheid wordt in 1 Koningen 12. In de video van vandaag laat ik zien, dat Gods trouw aan alle twaalf stammen in dit hoofdstuk al zichtbaar is. Over…

Read more Het land beërven

koning in Jeruzalem

Klik hier om direct naar de videostudie te gaan. We beginnen deze week aan een serie studies vanuit het bijbelboek Richteren. In Richteren 1 vers 7 komen we een bijzonder wrede koning tegen. Waarschijnlijk is hij dezelfde koning als in Jozua 10 vers 1. Met zijn naam is een grapje uitgehaald. Deze Adoni Bezek sterft…

Read more koning in Jeruzalem

Simchat Tora en aarden vaten

Klik hier om direct naar de videostudie te gaan. Deze week lezen we de laatste sidra van de Tora: Wezot haberachá’, dit is de zegen. Zondag is het Simchat Tora, Vreugde der Wet en dan begint de lezing weer opnieuw bij Genesis. In het bijbelse denken wordt de Tora gezien als een schat. Ik vond…

Read more Simchat Tora en aarden vaten

majim chajim – levend water

Klik hier om direct naar de videostudie te gaan. Deze video begin ik met een tekst uit Johannes en ik eindig met Openbaringen. Dat doe ik niet vaak. In het Johannesevangelie en ook in de laatste hoofdstukken van Openbaringen speelt water, levend water een belangrijke rol. Aan het einde van de video verwijs ik naar…

Read more majim chajim – levend water