dauw

Klik hier om direct naar de videostudie te gaan. Bekijk hier de videostudie bij Richteren 6, over het woord tal, dauw.

Read more dauw

verdorven

Klik hier om direct naar de videostudie te gaan. “…zij kwamen om het land teniet te doen.” (Richteren 6: 5). Vandaag focussen we op het woord sháchat, verderven. Wat vooral opvalt, is dat dit heel sterke woord ook wordt ingezet voor daden die op het eerste gezicht wel lijken mee te vallen. Bekijk hier de…

Read more verdorven

(te) veel denken

Klik hier om direct naar de videostudie te gaan. Deze week lezen we Richteren 5, het Lied van Deborah. Deborah verklaart waarom niet alle stammen meestreden tegen koning Javien en zijn aanvoerder Sisera: ze dachten te veel na. Bekijk hier de video over chéqèr, onderzoeken.

Read more (te) veel denken

een rumoerige menigte

Klik hier om direct naar de videostudie te gaan. Vandaag bespreek ik het woord hámon. Het betekent geluid, menigte, rumoer. Voor mezelf vertaal ik het met ‘gedoe’. Je kan je bedreigd voelen door hámon. Het woord houdt verband met Haman, de grootste bedreiger van het Joodse volk. In Richteren 4 slaat de hámon op de…

Read more een rumoerige menigte

vet

Klik hier om direct naar de videostudie te gaan. In Richteren 3 wordt de omvang van koning Eglon, ‘stiertje’ flink uitgemeten. Deze video gaat over chélèbh, vet, en over wat dat met je hart doet.

Read more vet

Land van vrijheid

Klik hier om direct naar de videostudie te gaan. Het volk Israël is veertig jaar onderweg geweest naar het beloofde land, een land van vrijheid. Het is bevrijd van slavernij. Eenmaal aangekomen in het land, wordt die vrijheid al snel en herhaaldelijk opgegeven. Het patroon dat in Richteren 2 wordt omschreven is een patroon dat…

Read more Land van vrijheid

Het land beërven

Klik hier om direct naar de videostudie te gaan. De scheiding tussen het tweestammenrijk en het tienstammenrijk wordt in Richteren 1 al zichtbaar, lang voordat de scheuring werkelijkheid wordt in 1 Koningen 12. In de video van vandaag laat ik zien, dat Gods trouw aan alle twaalf stammen in dit hoofdstuk al zichtbaar is. Over…

Read more Het land beërven

koning in Jeruzalem

Klik hier om direct naar de videostudie te gaan. We beginnen deze week aan een serie studies vanuit het bijbelboek Richteren. In Richteren 1 vers 7 komen we een bijzonder wrede koning tegen. Waarschijnlijk is hij dezelfde koning als in Jozua 10 vers 1. Met zijn naam is een grapje uitgehaald. Deze Adoni Bezek sterft…

Read more koning in Jeruzalem