Een zwalkende koning

Klik hier om direct naar de videostudie te gaan. In Richteren 9 wordt de zwalker of zwever Avimelech koning. Hoe kan het dat zijn volk zich zo graag door hem laat overheersen? Volgens het verhaal komt dat doordat ze ontrouw zijn aan hun ware bevrijder. Bekijk hier de video over noe’a, zwalken.

Read more Een zwalkende koning

moe

Klik hier om direct naar de videostudie te gaan. De strijders van Gideon zijn uitgeput. We bestuderen het woord ‘ájéph, moe, uitgeput in deze video.

Read more moe

eigen eer

Klik hier om direct naar de videostudie te gaan. Gideon mocht de strijd niet aangaan met een groot leger, zodat Israël niet zou denken dat ze door eigen kracht bevrijd waren. De video van vandaag gaat over het woord pá’ar, sieren, verheerlijken.

Read more eigen eer

dauw

Klik hier om direct naar de videostudie te gaan. Bekijk hier de videostudie bij Richteren 6, over het woord tal, dauw.

Read more dauw

verdorven

Klik hier om direct naar de videostudie te gaan. “…zij kwamen om het land teniet te doen.” (Richteren 6: 5). Vandaag focussen we op het woord sháchat, verderven. Wat vooral opvalt, is dat dit heel sterke woord ook wordt ingezet voor daden die op het eerste gezicht wel lijken mee te vallen. Bekijk hier de…

Read more verdorven

(te) veel denken

Klik hier om direct naar de videostudie te gaan. Deze week lezen we Richteren 5, het Lied van Deborah. Deborah verklaart waarom niet alle stammen meestreden tegen koning Javien en zijn aanvoerder Sisera: ze dachten te veel na. Bekijk hier de video over chéqèr, onderzoeken.

Read more (te) veel denken

een rumoerige menigte

Klik hier om direct naar de videostudie te gaan. Vandaag bespreek ik het woord hámon. Het betekent geluid, menigte, rumoer. Voor mezelf vertaal ik het met ‘gedoe’. Je kan je bedreigd voelen door hámon. Het woord houdt verband met Haman, de grootste bedreiger van het Joodse volk. In Richteren 4 slaat de hámon op de…

Read more een rumoerige menigte

vet

Klik hier om direct naar de videostudie te gaan. In Richteren 3 wordt de omvang van koning Eglon, ‘stiertje’ flink uitgemeten. Deze video gaat over chélèbh, vet, en over wat dat met je hart doet.

Read more vet

Land van vrijheid

Klik hier om direct naar de videostudie te gaan. Het volk Israël is veertig jaar onderweg geweest naar het beloofde land, een land van vrijheid. Het is bevrijd van slavernij. Eenmaal aangekomen in het land, wordt die vrijheid al snel en herhaaldelijk opgegeven. Het patroon dat in Richteren 2 wordt omschreven is een patroon dat…

Read more Land van vrijheid