Categorie: Uncategorized

Geduld

Klik hier om direct naar de videostudie te gaan. De studie van vandaag gaat over de eigenschap ‘geduld’. In het Hebreeuws betekent ‘èrèkh ‘apajiem traag tot boosheid.

Read more Geduld

Dankbaarheid

Klik hier om direct naar de videostudie te gaan. Het begrip dankbaarheid wordt in de mussar Hakárát Hatobh genoemd. Letterlijk betekent dit ‘het erkennen van het goede’. Deze videostudie gaat over het eerste woord van deze woordgroep, hakáráh.

Read more Dankbaarheid

Morren

Klik hier om direct naar de videostudie te gaan. Deze week staat de eigenschap ‘ondankbaarheid’ centraal. We bestuderen het bijbelwoord ‘loen’ dat zowel overnachten als morren betekent.

Read more Morren

Vreugde

Klik hier om direct naar de videostudie te gaan. De derde studie in de mussarserie. Deze keer de eigenschap simcháh, vreugde.

Read more Vreugde

Angst

Klik hier om direct naar de videostudie te gaan. ‘Eimah, angst, is een zogenaamde negatieve middah (eigenschap). Niemand ontkomt aan angst, hoe dapper of moedig sommigen van ons ook zijn. De bijbel is daar eerlijk over en geeft een waardevol inzicht in hoe we met angst kunnen omgaan. Bekijk hier de woordstudie over ‘eimah, angst.

Read more Angst

Moesar

Klik hier om direct naar de videostudie te gaan. Sinds enige tijd houd ik me bezig met Moesar (of Mussar), een joodse beweging waarbij je je bezighoudt met concrete oefening om te werken aan je karaktereigenschappen. We weten allemaal van onszelf dat er eigenschappen zijn waarvan we iets minder of juist iets meer zouden willen…

Read more Moesar

Kerstspecial: Goed nieuws!

Klik hier om direct naar de videostudie te gaan. In de afgelopen week werd ik geraakt door een regel uit het beroemde kerstlied ‘God rest ye merry gentleman’. Die regel luidt: Oh tidings of comfort and joy, boodschap van troost en vreugde. Ik merk dat veel christenen, net als ik, in deze tijd beziggehouden worden…

Read more Kerstspecial: Goed nieuws!

berouw en troost

Klik hier om direct naar de videostudie te gaan. Vandaag de laatste studie vanuit het boek Richteren. In Richteren 21 lezen we tweemaal het woord ‘berouw’. Deze woordstam betekent in een andere vorm ‘troosten’. Bekijk hier de studie over het woord nácham, berouwen, troosten. Dit is tevens de (voorlopig?) laatste videostudie van mijn hand.

Read more berouw en troost

kwaad

Klik hier om direct naar de videostudie te gaan. Geen koning in die dagen. In het slot van het boek Richteren doet het volk wat goed is in eigen ogen. Het resultaat is burgeroorlog. Bekijk hier de video over het woord ra’, kwaad.

Read more kwaad