Categorie: Uncategorized

Studeren

Klik hier om direct naar de videostudie te gaan. Er zijn in het Hebreeuws meerdere woorden voor leren of onderwijzen. Eén van die woorden is lámad, dat weer de woordstam is van het bekendere talmoed. Hoe belangrijk boeken ook zijn om uit te leren, ze zijn niet het enige. Het Jodendom nodigt ons uit om…

Read more Studeren

Blijven branden

Klik hier om direct naar de videostudie te gaan. Vandaag, op verzoek, nogmaals de eigenschap Zérizut, enthousiasme. Nu vanuit het woord jáqad, branden, aansteken. Bekijk hier de video.

Read more Blijven branden

Waarom?

Klik hier om direct naar de videostudie te gaan. Het is vandaag Goede Vrijdag en de tweede dag van Pesach. Op Goede Vrijdag klinkt het waarom uit Psalm 22:2. Aan de Pesachtafel vragen de kinderen waarom. We bestuderen in deze studie het woord lámáh, waarom.

Read more Waarom?

Gelijkmoedigheid

Klik hier om direct naar de videostudie te gaan. Bovenstaand citaat druist tegen mijn gevoel in. Moet ‘in dienst van God leven’ niet betekenen dat ik kalmte en rust ervaar? En betekent het ervaren van onrust niet dat ik verkeerd bezig ben? Het antwoord is dat het niet zo zwart-wit is. En ook dat ups…

Read more Gelijkmoedigheid

Koppigheid

Klik hier om direct naar de videostudie te gaan. De mussareigenschap van deze week is ‘koppigheid’. In Deuteronomium 10:16 wordt ‘hard van nek zijn’ in verband gebracht met een onbesneden hart. Bekijk hier de video over het woord qásháh, hard, moeilijk zijn.

Read more Koppigheid

Vrijgevigheid

Klik hier om direct naar de videostudie te gaan. Waar de vorige studie ging over gierigheid, gaat deze studie over de Mussar-eigenschap nedivut, vrijgevigheid. Veel plezier met deze studie!

Read more Vrijgevigheid

Gierigheid

Klik hier om direct naar de videostudie te gaan. Het woordje qámats komt weinig voor in de Hebreeuwse bijbel, maar het is de oorsprong van het modernere woord kamtzan, gierigaard. Het heeft te maken met het sluiten van je hand en van je hart. Bekijk hier de video.

Read more Gierigheid

Met tranen zaaien

Klik hier om direct naar de videostudie te gaan. Om te kunnen oogsten, moet je eerst zaaien. Maar zaad is kostbaar en de oogst laat soms lang op zich wachten. Bekijk hier de videostudie van het woord Mèshèkh, een woord dat slechts twee maal voorkomt in de Hebreeuwse Bijbel.

Read more Met tranen zaaien